Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

W ramach Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 60 w Łodzi funkcjonuje przedszkole specjalne oraz organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla dwóch grup wychowawczych. Prowadzone są również konsultacje dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W naszej szkole istnieją podstawowe formy oddziaływania pedagogicznego: nauczanie ujęte w tygodniowy plan lekcji, wychowanie realizowane w postaci zajęć wychowawczych.

Nauczyciele, wychowawcy pracujący w naszej placówce spełniają cztery podstawowe funkcje: terapeutyczno–rewalidacyjną, wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną. Organizując proces kształcenia zgodnie z wymaganiami okresu rozwojowego dziecka, nauczyciel na lekcjach, a wychowawca na zajęciach pozalekcyjnych, dostosowują treści, metody i zakres nauczania do możliwości i sytuacji chorego dziecka, do jego zmniejszonej wydolności, stosując przy tym progresję obciążeń i wymagań w miarę postępów leczenia. Zajęcia lekcyjne pomagają uczniom wyrównywać zaległości wynikające z choroby i hospitalizacji.

Rodzice na bieżąco mogą uzyskać informacje o postępach i trudnościach swoich pociech. Każdy uczeń uczęszczający do naszej szkoły otrzymuje zaświadczenie z ocenami do przedstawienia w szkole macierzystej. Nasza szkoła posiada i realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, uwzględniający potrzeby wychowawcze uczniów, uniwersalne wartości, wychowanie patriotyczne i obywatelskie, promocję postawy szacunku dla innych i samego siebie.

Samorząd Uczniowski działający w naszej placówce aktywnie realizuje założone cele i zadania wychowawcze i profilaktyczne; dba o przestrzeganie praw uczniów oraz egzekwowanie zgodnie ze Statutem SPS nr 60 obowiązki uczniów. Pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą szybko rozpoznają i reagują na problemy i potrzeby wychowanków rozwiązując je różnymi sposobami (np. konsultacje z konsultantami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

Proponujemy naszym wychowankom szeroki wachlarz propozycji spędzenia czasu wolnego takich jak:

  • zajęcia plastyczne (udział w konkursach plastycznych)
  • zajęcia techniczne
  • zabawy konstrukcyjne
  • działalność redakcyjna i kolportażowa
  • imprezy rozrywkowe i artystyczne (np: Andrzejki, uroczystości bożonarodzeniowe i wielkanocne)
  • spacery
  • spotkania z ciekawymi ludźmi

Bardzo istotne miejsce w działalności naszej placówki zajmują zdrowie i ekologia. Zadania z tym związane realizujemy już od kilkunastu lat. Zostały one zresztą uwieńczone sukcesem. Decyzją Urzędu Miasta Łodzi z dn. 30 marca 2001 r. zostaliśmy włączeni do Łódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Przedszkole funkcjonujące w naszej placówce to również bardzo ważna płaszczyzna naszej działalności. Zajęcia przedszkolne dają dzieciom możliwość nauki poprzez zabawę, zawierania nowych przyjaźni, zabawy razem z rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu dziecko odrywa myśli od przykrych przeżyć związanych z pobytem w szpitalu. Szkoła, przedszkole, zajęcia wychowawcze pozwalają w sposób aktywny i pożyteczny spędzić czas hospitalizacji, a szpital nie kojarzy się tylko z chorobą i przykrymi zabiegami, co jest niezwykle istotne ze względu na to, że nasi wychowankowie często do nas powracają.