Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozwój pedagogiki leczniczej

Pedagogika lecznicza ma swoją dość odległą tradycję. Pewne jej formy odnaleźć możemy już
w X w. (przytułki, domy dla chorych). Jednak dopiero wiek XVIII przynosi istotne zmiany w tej dziedzinie. Prekursorami ich są lekarze i pedagodzy szczególnie z Francji Anglii i Szwajcarii. Wskazywali oni w swojej pracy na duże znaczenie stosowania terapii zajęciowej wśród chorych.
Na podkreślenie zasługuje praca Kierownika Szkoły Centralnej i Opiekuńczej w Londynie na temat leczenia, rozwoju i kształcenia czyli połączenia terapii medycznej z pracą pedagogiczną.

W Polsce dopiero w II połowie XIX w. powstają pierwsze szkoły przy sanatoriach dla dzieci chorych. Są to: Klinika Dziecięca w Krakowie (1833 r.) oraz Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych we Lwowie (1885 r.). W okresie I wojny światowej wprowadza się bardziej zorganizowane formy terapii wychowawczej w zakładach leczniczych, inicjatorami których byli:

  • Szymon Stankiewicz, który w 1918 r. zorganizował kolonię leczniczą w Busku Zdroju, a w kilka lat później z jego inicjatywy powstaje sanatoriuma następnie w 1929 r. samodzielna szkoła,
  • Emil Godlewski, któremu zawdzięczamy założenie szkoły dla przewlekle chorych w Witkowicach koło Krakowa i w Zakopanem – Bystre (1922-23).

W okresie międzywojennym utworzono szkoły w Tworkach (1923) i w Kochanówce pod Łodzią (1926 r.).

Mówiąc o historii szkolnictwa szpitalnego na szczególną uwagę zasługuje powstanie pierwszej szkoły w Łodzi przy Sanatorium Przeciwgruźliczym w Łagiewnikach – już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu wolności. 1 września 1946 r. władze oświatowe organizują Publiczną Szkołę Powszechną Specjalną nr 60 przy Sanatorium dla dzieci gruźliczych w Łagiewnikach koło Łodzi, której kierownikiem został Jan Bytnar. Grono pedagogiczne liczyło zaledwie czterech nauczycieli. W trudnych warunkach, z narażeniem własnego zdrowia i często z niedostateczną ilością kredy przywracali poważnie chorym dzieciom radość życia, przekazując wiedzę i bawiąc się z wychowankami. Poprzez swoje poświecenie i doświadczenie realizowali założenia pedagogiki leczniczej.